Oorspronklike Familiewapen  

KONTAKINLIGTING

Click here for English

   
  Tobias Johannes “Tobie” Winterbach (ind00100)

Om flinkpos te stuur, kliek: info@winterbach.za.net

Tel: +27 12 993 2470
Mobile:   +27 82 646 2850
   

Voltooi die vorm so volledig as moontlik asb. Die velde gemerk * is nodig.

U eie inligting
U ind no (sien databasis):  Nommer soos in familieregister. Laat oop indien onbekend.
*U geslag:   Manlik     Vroulik      
* U van: 
* U volle name: 
* U noemnaam: 
U geboortejaar bv. 1953:  U geboortemaand:  U geboortedag: 
Waar is u gebore? 
Waar woon u nou? 
U huistelefoon: 
U werkstelefoon: 
U selnommer: 
* U e-posadres: 
Meer inligting: 
U gesin se inligting
Is u getroud?  Nee  Ja  Geskei
U gade se geslag:     Manlik   Vroulik 
U gade se van/nooiensvan: 
U gade se volle name: 
Hoeveel kinders het u?
Inligting van kinders, bv: 
kind1: volle name, geboortedatum 
kind2: volle name, geboortedatum 
ens.
Enige ander inligting:
U Vader se inligting
Sy indeksno (sien databasis):  Laat oop indien onbekend.
Sy van: 
Sy volle name: 
Sy noemnaam: 
Sy geboortejaar, bv. 1920:  Geboortemaand Geboortedag
Waar is hy gebore? 
Waar woon hy/het hy gewoon? 
Leef hy nog?  Ja Kontaknr:
Jaar wanneer oorlede bv. 2001:  Maand  Dag 
Waar/hoe is hy oorlede? 
Waar is hy begrawe? 
Enige ander inligting oor hom: 
U Moeder se inligting
Haar indeksno (sien databasis):   Laat oop indien onbekend
Haar nooiensvan 
Haar volle name: 
Haar noemnaam: 
Haar geboortejaar, bv. 1925:  Geboortemaand:  Geboortedag: 
Waar is sy gebore? 
Waar woon sy/het sy gewoon? 
Leef sy nog?  Ja Kontaknr:
Jaar wanneer oorlede bv. 2001:  Maand  Dag 
Waar/hoe is sy oorlede? 
Waar is sy begrawe? 
Enige ander inligting oor haar: 
Enige ander inligting
Verskaf asb. inligting oor die grootouers aan die Winterbach-kant, bv. name, geboortedatums, sterfdatums, waar gebore/gewoon/oorlede/begrawe ens. en enige ander inligting wat my kan help.
 

 

  

 

TUISBLADSY HOME HAUPTSEITE