Oorspronklike Familiewapen
LEES Interessante stukkies uit die geskiedenis
READ Interesting pieces from history
LESEN Geschichten (nur in Afrikaans und English)

Hoofbladsy
 
Herkoms
 
Stamboom
 
Familieregister
 
Leesstof
 
Kontaknommers
 
Forum
Home Page
Startseite
           Afrikaans & EnglishBriewe / Letters
          
           English:
Details of Overschie voyage from Goeree (Netherlands) via Cape Town to Batavia (Jakarta)
          
           Afrikaans & Nederlands:
Die Herinneringe van Kommandant J. Carel Winterbach 1850-1907)
          
           Afrikaans:
Die Uittog na Transvaal vanaf Tulbagh
          
           Afrikaans:
Ondervindings van Oom Dirk Winterbach gedurende 1901
          
           Afrikaans:
1914 – Die sogenaamde Rebellie: ’n gewapende protes teen die SAP Regering.
          
           English:
1914 – The so-called Rebellion which I call the armed protest against the SAP Government.
          
           Afrikaans:
Die Winterbach-saamtrek 27–29 Aug 2004 op Kleinberg naby Mosselbaai.
          
           Afrikaans:
Die Winterbach-saamtrek 2–4 Nov 2012 by die Warmwaterberg Spa naby Barrydale.