crest00 (10K) WINTERBACH STAMBOOM /  FAMILY TREE

Daar is 3 tipes stambome op hierdie bladsy: Die 2 Hoofstambome:
1) Johann Carl Winterbach
2) Hendrik Pieter Winterbach
Die ongekoppelde families Individue
There are 3 types of trees on this page: The 2 Main trees:
1) Johann Carl Winterbach
2) Hendrik Pieter Winterbach
Unlinked families Individuals.

Die kleure in die stamboom beteken die volgende:
The colours in the family tree have the following meaning:


Die stamboom van Johann Carl Winterbach, eerste aankomeling in Suid-Afrika
The family tree of Johann Carl Winterbach, the first Winterbach to arrive in South Africa

Die stamboom van Hendrik Pieter Winterbach, ongekoppelde afstammeling van JC Winterbach hierbo:
The family tree of Hendrik Pieter Winterbach, unlinked descendant of JC Winterbach above:

 
Families (nog) nie gekoppel aan een van die boonste hoofstambome nie / Families not (yet) linked to one of the main family trees above:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Individue /  Individuals /  Einzelnen

Terug  Back  Zurűck